Chuyến đi Úc của mẹ TNLT Đinh Nguyên Kha

Để chuẩn bị cho Cuộc Đối Thoại Nhân Quyền hàng năm giữa hai quốc gia Úc-Việt, Bộ Ngoại Giao Úc gởi lời mời tổ chức VOICE cung cấp thêm tin tức về tình trạng Nhân Quyền tại Việt Nam. Nhân cơ hội này, tổ chức VOICE sắp xếp cho Bà Nguyễn Thị Kim Liên – thân mẫu tù nhân lương tâm Đinh Nguyên Kha đến Úc để tham dự buổi hội thảo này.