03/01/2018 | 0

Chuyện Một Đêm Hè – Nguyên Khang & Hoàng Thục Linh (Chuyển ngữ: Hà Quang Minh)

Đây là nhạc phẩm One Summer’s Night trong phim “Chelsia My love”(Hong Kong 1976) do Kenny Bee và Chelsia Chan trình bày. Nhạc phẩm này đuược chuyển ngữ sang tiếng Việt bởi Hà Quang Minh với tên “Chuyện Một Đêm Hè”. Xin mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm này qua tiếng hát Nguyên Khang và Hoàng Thục Linh, được trích trong DVD Đành Thôi Em Nhé của Nguyên Khang.

Để mua DVD Đành Thôi Em Nhé xin quý vị hãy vào website www.sbtn.tv hoặc gọi 714-636-1121. Bộ DVD gồm 2DVDs và 2 CDs chỉ với giá $30.

Hoặc quý vị có thể mua và xem online trên Vimeo: