Chương trình y tế chăm sóc tim mạch tại Portland – Orgeon

Chăm sóc sức khỏe là vấn đề rất cần thiết cho mỗi cá nhân trong sinh hoạt hàng ngày. Vừa qua lúc 8giờ sáng Thứ Hai ngày 20 tháng 02 năm 2017, nơi khuôn viên khu vực bệnh viện Providence thành phố Portland đã tổ chức Ngày Chăm Sóc Sức Khỏe về Tim Mạch cho phụ nữ trong khu vực Cancer Center Conference.