Chương trình Tri ân Thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa bị phá rối

38 Kỳ Đồng, Quận 3 Sài Gòn có lẽ là địa chỉ quá quen thuộc đối với những người thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa. Trong đợt tầm soát sức khỏe ngày 17.7.2017, ngoài cổng nhà thờ, xuất hiện một số người phá rối. Với chiếc loa, họ hát nhạc ầm ĩ và tuyên truyền những hoạt động của nhà thờ là khơi gợi hận thù chế độ, xuyên tạc bịa đặt về chủ trương và đường lối của Nhà nước và Đảng cộng sản Việt Nam.

Nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam luôn rêu rao rằng cần có chính sách và tôn trọng hòa hợp hòa giải dân tộc. Như vậy, có thể nói, với các hành vi của những con người đã gây rối tại Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn cần phải bị khởi tố theo điều 87 về tội phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc của bộ luật hình sự năm 1999 do chính nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam ban hành.