Chương trình “Tình Yêu Quyền Con Người” giúp đỡ người đấu tranh

Ý thức được sự khó khăn của những người hoạt động, một chương trình có tên “Tình Yêu Quyền Con Người” được hình thành từ cuối năm 2014 do ông Bùi Tuấn Lâm và Phong trào Con Đường Việt Nam khởi xướng đã giúp đỡ được 4 trường hợp gia đình của các tù nhân lương tâm với số tiền khoảng 200 triệu đồng. Hơn 1 năm qua, “Tình Yêu Quyền Con Người” tìm đến với những tù nhân lương tâm có hoàn cảnh khó khăn, ít được biết đến, lúc thì hỗ trợ phương tiện mưu sinh, khi thì sửa lại nhà cho những người đấu tranh. Để chương trình “Tình Yêu Quyền Con Người” được duy trì và phát triển thêm, cần nhiều hơn nữa sự sẻ chia và đóng góp của mọi người.