Home Tin Tức Cộng Đồng Hải Ngoại Chương trình tang lễ cố Ca sĩ Giang Tử

Chương trình tang lễ cố Ca sĩ Giang Tử

Chương trình tang lễ cố Ca sĩ Giang Tử

Tên: Nguyễn Văn Giang

Tên Thánh: Stephano

Nghệ danh: Giang Tử

Sinh: Ngày 1 Tháng 2 Năm 1944

Mất: Ngày 16 Tháng 9 Năm 2014 @ 3:34pm Central Time

Chương Trình Tang L

Thứ Sáu 19/9/2014

5:00pm – 9:00pm

Lễ Phát Tang, Thánh Lễ Cầu Nguyện, và Thăm Viếng

Nhà Quàn Vĩnh Cửu – Chapel of Eternal Peace Funeral Service

Địa chỉ: 2454 S Dairy Ashford Rd, Houston TX 77077

7:00 pm

Lễ Phát Tang

Thứ Bảy 20/9/2014

10:00am – 11:30am

Thánh lễ – Mass Blessing Ceremony

Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang, Houston – Our Lady of La Vang Houston Church

Địa chỉ: 12320 Old Foltin Rd. Houston, TX 77086

3:00 pm – 9:00 pm

Thăm Viếng ở Funeral Home – Nhà Hoàng Vĩnh Cửu

Chủ Nhật 21/9/2014 – Thánh Lễ An Táng

8:00am – Gia đình và quan khách tụ tập

9:00am – Lời cảm tạ từ gia đình

10:30am – Thăm viếng lần cuối

11:30am – Bắt đầu Thánh Lễ An Táng

12 Trưa – Lễ Hỏa Táng

Tang Gia Xin Miễn Phúng Điếu