Chương trình tang lễ cố Ca sĩ Giang Tử

Chương trình tang lễ cố Ca sĩ Giang Tử

Tên: Nguyễn Văn Giang

Tên Thánh: Stephano

Nghệ danh: Giang Tử

Sinh: Ngày 1 Tháng 2 Năm 1944

Mất: Ngày 16 Tháng 9 Năm 2014 @ 3:34pm Central Time

Chương Trình Tang L

Thứ Sáu 19/9/2014

5:00pm – 9:00pm

Lễ Phát Tang, Thánh Lễ Cầu Nguyện, và Thăm Viếng

Nhà Quàn Vĩnh Cửu – Chapel of Eternal Peace Funeral Service

Địa chỉ: 2454 S Dairy Ashford Rd, Houston TX 77077

7:00 pm

Lễ Phát Tang

Thứ Bảy 20/9/2014

10:00am – 11:30am

Thánh lễ – Mass Blessing Ceremony

Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang, Houston – Our Lady of La Vang Houston Church

Địa chỉ: 12320 Old Foltin Rd. Houston, TX 77086

3:00 pm – 9:00 pm

Thăm Viếng ở Funeral Home – Nhà Hoàng Vĩnh Cửu

Chủ Nhật 21/9/2014 – Thánh Lễ An Táng

8:00am – Gia đình và quan khách tụ tập

9:00am – Lời cảm tạ từ gia đình

10:30am – Thăm viếng lần cuối

11:30am – Bắt đầu Thánh Lễ An Táng

12 Trưa – Lễ Hỏa Táng

Tang Gia Xin Miễn Phúng Điếu