Chương trình song ngữ Anh-Việt của học khu Westminster thắng giải ‘Chuông Vàng’

Chương trình song ngữ Anh-Việt của học khu Westminster thắng giải ‘Chuông Vàng’

Hiệp hội Các học khu tại tiểu bang California đã trao cho học khu Westminster giải thưởng có uy tín nhất “Chuông Vàng”, tức “Golden Bell Award”, vì chương trình dạy song ngữ Anh-Việt do học khu thực hiện trong mấy năm qua.

Đây là lần thứ ba học khu nhận được giải thưởng cao quý này.

Học khu Westminster là học khu đầu tiên ở California thực hiện chương trình dạy song ngữ Anh-Việt cho học sinh tiểu học. Chương trình được thực hiện dưới thời giám đốc học khu Tiến sĩ Marian Kim-Phelps vào năm 2015.

Học sinh theo chương trình này học các môn học bằng tiếng Anh khoảng 50% thời gian trong lớp, sau đó trong 50% thời gian còn lại, các em học các môn học bằng tiếng Việt. Làm như vậy các em sẽ trở thành người có khả năng song ngữ, song văn chương và song văn hóa.

Học khu Westminster nhận được giải thưởng “Chuông Vàng”, sau khi kết quả khảo sát cho thấy các em học sinh theo học chương trình song ngữ Anh-Việt đã đạt được thành quả rất tốt, đúng theo các cuộc nghiên cứu từ đầu về chương trình song ngữ với các sinh ngữ khác.

Ủy viên giáo dục Jamison Power của học khu Westminster nói đây thât sự là một niềm hãnh diện của riêng ông, cho gia đình ông và cho toàn học khu.

Ông Power, người có vợ gốc Việt, lần đầu tiên giới thiệt chương trình này vào năm 2012. Đến nay, chương trình đã có các lớp từ mẫu giáo đến lớp 2, và sẽ có đến lớp 6 vào những năm tới.

Huy Lam / SBTN