Home Phóng Sự Phóng Sự Cộng Đồng Chương trình quyên góp xây dựng tượng Petrus Ký tại San Jose

Chương trình quyên góp xây dựng tượng Petrus Ký tại San Jose

Tại Trung tâm Cộng Đồng Việt Mỹ thành phố San Jose, nhóm Thiện Chí xây dựng tượng đài Petrus Ký hải ngoại đã tổ chức một buổi sinh hoạt nhằm phổ biến cập nhật chương trình quyên góp cho việc xây dựng bức tượng học giả Petrus Trương Vĩnh Ký tại TP San Jose. Buổi sinh hoạt có sự hiện diện của rất đông các thầy cô, cựu học sinh trường Petrus Ký và quan khách.