28/06/2016 | 3

Chương trình precheck của TSA tăng

Chương trình precheck của TSA tăng

Washington, DC. (CBS) – Đối với hầu hết mọi người, xếp hàng dài để qua các điểm kiểm tra an ninh tại phi trường thật rắc rối, ngoại trừ những hành khách có đóng dấu PreCheck trên thẻ lên phi cơ.

Những hành khách này không phải cởi giày, không phải lấy máy điện toán ra và thường đi qua điểm kiểm tra an ninh chỉ trong vòng vài phút. Trong vòng ba tháng qua, số người ghi danh vào chương trình PreCheck của TSA tăng hơn gấp đôi. Hiện mỗi ngày có gần 16,000 người ghi danh PreCheck, tăng từ chưa tới 7,000 một ngày trong tháng 3.

Nguyên nhân có thể là do thời gian đợi lâu hơn thường lệ tại một số điểm kiểm tra an ninh trên toàn quốc. MorphoTrust, công ty có khế ước với TSA để xét đơn xin PreCheck, đang cố gắng đáp ứng nhu cầu. Tuy nhiên số người ghi danh trong chương trình PreCheck của TSA mới chỉ dưới 3 triệu người, thấp hơn nhiều so với mục tiêu của Bộ Nội An. Bởi vì việc ghi danh ban đầu chậm, TSA thực hiện một nỗ lực để thúc đẩy con số, mang tên Managed Inclusion 2, có nghĩa là bất kỳ ai cũng có thể ngẫu nhiên có dấu PreCheck trên thẻ lên phi cơ của họ.

Tuy nhiên mùa thu năm ngoái TSA đã ngưng chương trình này sau khi một hành khách bị coi là đe dọa an ninh cũng được PreCheck ở Minnesota. Do vậy, hiện nay, những hành khách muốn ghi danh không có lựa chọn nào khác là trả phí 85 Mỹ kim cho PreCheck hợp lệ trong vòng 5 năm. (Nguyên Trân)