Chương trình ObamaCare

Trong chương trình LUẬT PHÁP & XÃ HỘI kỳ này, 2 Luật sư Đỗ Phủ & Anh Tuấn sẽ nói về chương trình ObamaCare. Đây là một chương trình bảo hiểm đã được Quốc Hội Hoa Kỳ thông qua, dành cho những người không có khả năng mua bảo hiểm tại Hoa Kỳ. Nếu người dân nào không thể mua bảo hiểm thì chính phủ sẽ hỗ trợ một phần tài chính để có bảo hiểm. Chương trình này đã ảnh hưởng đến 10 triệu người dân tại Hoa Kỳ. Mời quý vị cùng tìm hiểu thêm về ObamaCare sau đây.