Chương trình ObamaCare

Chương trình LUẬT PHÁP & XÃ HỘI kỳ này 2 Luật sư Đỗ Phủ & Anh Tuấn sẽ nói về chương trình ObamaCare. Đây là một chương trinh của Quốc Hội Hoa Kỳ qua Tổng thống Obama dành cho những người không có bảo hiểm Hoa Kỳ. Nếu người dân nào không thể mua bảo hiểm thì chính phủ sẽ hỗ trợ tài chính để mua bảo hiểm và chương trình này đã ảnh hưởng đến 10 triệu dân. Mời quý vị cùng theo dõi chương trình sau đây.