Chương trình Night in Saigon lần thứ 14 của sinh viên Mỹ gốc Việt tại Georgia

Ngày 13 tháng 01 năm 2018, Hội Sinh Viên Việt Nam trường đại học UGA (University of Georgia) tổ chức chương trình Văn hoá Việt Night in Saigon lần thứ 14 với chủ đề “Don’t You Forget About Me”. Đây là những nổ lực đáng quý của các sinh viên người Mỹ gốc Việt trong việc tìm về cội nguồn. Xin mời quý vị theo dõi một số hình ảnh sau đây.