Chương trình Huấn Luyện Phóng Viên SBTN

Nhằm tạo ra những thế hệ tiếp nối, để duy trì phong tuc, tập quán và quan điểm, lập trường của Người Việt Tị Nạn Cộng Sản tại Hải Ngoại, vào ngày thứ Sáu 23/2/2018 Đài Truyền Hình SBTN đã tổ chức “Chương Trình Huấn Luyện Phóng Viên SBTN” được kéo dài trong 3 ngày. Chương trình có sự tham dự của ban Giám Đốc, ban Tin Tức, các cộng tác viên, các phóng viên từ khắp nơi và học viên khoá huấn luyện.