15/04/2020 | 21

Chương trình hỗ trợ thuê nhà của quận Los Angeles sẽ cung cấp cho người thuê đến 1,000 Mỹ kim/tháng

Chương trình hỗ trợ thuê nhà của quận Los Angeles sẽ cung cấp cho người thuê đến 1,000 Mỹ kim/tháng

Ảnh: KTLA

Tin từ California – Vào hôm thứ ba (14 tháng 4), Ủy ban giám sát quận Los Angeles đã thống nhất phê duyệt việc tạo ra một chương trình hỗ trợ tiền thuê nhà khẩn cấp cho những cư dân đang gặp khó khăn trong cuộc khủng hoảng coronavirus.

Theo kế hoạch, chương trình này sẽ cung cấp tới 1,000 mỹ kim/tháng trong vòng ba tháng cho những người thuê nhà bị mất thu nhập trong đại dịch. Mặc dù còn quá sớm để biết khi nào cư dân bị ảnh hưởng có thể bắt đầu ghi danh vào chương trình này, nhưng có nhiều khả năng chương trình sẽ mở cửa cho toàn thể người dân trong quận.

Hiện tại, Quận Los Angeles đã thực hiện lệnh cấm thu tiền thuê nhà và đuổi người thuê nhà tạm thời, nhưng theo các điều khoản, người thuê vẫn sẽ phải trả tiền nợ sau khủng hoảng. Tuy nhiên, chương trình mới sẽ không yêu cầu người dân trả nợ tiền nhà và có thể giúp các gia đình khỏi tình trạng khó khăn kinh tế nặng nề hơn sau đại dịch.

Thành phố Los Angeles cũng thực hiện lệnh cấm đuổi người thuê nhà và tăng tiền thuê đối với những đơn vị nằm trong kế hoạch kiểm soát tiền thuê nhà của thành phố, nhưng thành phố không cung cấp hỗ trợ tài chính bổ sung cho người thuê nhà, mặc dù người dân đã kêu gọi sự giúp đỡ từ các viên chức.

Trên toàn tiểu bang, Thống đốc Gavin Newsom đã ban hành lệnh cấm trục xuất đối với người thuê nhà cho đến ngày 1 tháng 6. Các viên chức tiểu bang cho biết tài trợ cho chương trình hỗ trợ thuê nhà tại.

Chương trình mới được công bố sau khi dữ kiện mới cho thấy gần một phần ba người Hoa Kỳ không thể trả tiền thuê nhà vào ngày 1 tháng 4. Chương trình mới dự kiến sẽ được xem xét trong vòng 30 ngày tới. (BBT)