Chương trình gây quỹ “Chia Sẻ Niềm Đau” của SBTN & Bên Em Đang Có Ta Foundation

Trước thảm trạng do cơn bão Harvey gây ra cho Houston Texas, vào chiều thứ Ba 5/9/2017, Đài SBTN cùng phố hợp với Bên Em Đang Có Ta Foundation đã tổ chức buổi gây quỹ cứu trợ nạn nhân bão Harvey và được trực tiếp truyền hình với chủ đề “Chia Sẻ Niềm Đau”. Chương trình đã được sự ủng hộ đông đảo của đồng bào từ khắp nơi.