19/09/2021 | 14

Chương trình đi bộ gây quỹ Walk For Vietnam nhằm hỗ trợ người dân Việt Nam trong đại dịch

Chương trình đi bộ gây quỹ Walk For Vietnam nhằm hỗ trợ người dân Việt Nam trong đại dịch

Sáng thứ 6 (19 tháng 9), các viên chức thành phố Fountain Valley, California đã cùng hợp tác với Tổ chức từ thiện Fountain Valley Rotary Club. và Project Oasis Compati. giới thiệu chương trình “Walk for Vietnam”. Sự kiện này sẽ nhằm mục đích nâng cao nhận thức về những tác động đang diễn ra của virus Corona, cũng như gây quỹ cho các tổ chức từ thiện địa phương để hỗ trợ những nỗ lực chống lại đại dịch ở Việt Nam.

Sự kiện Walk for Vietnam sẽ diễn ra vào ngày 2 tháng 10 từ 9 giờ sáng đến trưa tại Trung tâm công viê Mile Square Park (16400 Brookhurst St.). Fountain Valley Rotary Club sẽ chịu trách nhiệm với tất cả những khoản quyên góp từ chương trình đi bộ, cũng như từ trang web. Sau đó, số tiền thu được sẽ được gửi lại lại cho các tổ chức vô vị lợi địa phương như đã giúp đỡ Việt Nam trong thời gian qua.

Nghị viên Ted Bùi, chủ tịch câu lạc bộ Fountain Valley Rotary, nói rằng tính minh bạch là ưu tiên hàng đầu của họ khi giải quyết các khoản quyên góp. Họ hy vọng có thể nhận các khoản quyên góp từ chi phiếu cũng như các khoản góp trực tuyến của những người Mỹ gốc Việt trên toàn quốc.

Các tổ chức từ thiện có trụ sở tại Quận Cam đang được xem xét nhận số tiền từ sự kiện này, và họ phải chịu trách nhiệm để chứng minh rằng khoản hỗ trợ sẽ được sử dụng để giải quyết các vấn đề đại dịch, đặc biệt là vấn đề lương thực ở Việt Nam. Các tổ chức từ thiện địa phương quan tâm đến việc đăng ký tài trợ có thể gửi email đến địa chỉ walkforvietnam@gmail.com.