Chương Trình Cổ Nhạc Phương Nam Giỗ Tổ Ngành Sân Khấu

Chương Trình Cổ Nhạc Phương Nam Giỗ Tổ Ngành Sân Khấu

Theo truyền thống hàng năm, vào tối thứ Ba 21/9/2021, chương trình Cổ Nhạc Phương Nam được thực hiện hàng tuần trên đài SBTN đã tổ chức ngày giỗ tổ ngành sân khấu.