Chương trình “Chút Quà Cho Anh” lần 3 – Tri ân TPB VNCH

Để tiếp tục “Bên nhau đi nốt cuộc đời” linh mục Hồ Đắc Tâm tại Cần Giờ đã đồng ý cho linh mục Trương Hoàng Vũ tiếp tục chương trình tri ân các chú bác TPB VNCH tại các vùng xa ngoài khu vực Sàigon và năm nay chương trình gây quỹ “Chúc Quà Cho Anh” lần thứ 3 tại Boston do cộng đồng người Việt tại tiểu bang MA tổ chức số quỹ quyên góp  được sẽ chia làm hai phần một phần gửi về VN cho dòng chúa Cần Giờ để tiếp tục giúp đỡ các chú bác TPB Vnch vùng xa và phần thứ hai là trợ giúp cho chương trình ngoại ngữ dành cho cư dân nhập cư gốc Việt mới được ông Mike Oliver đảm trách trong suốt 15 năm qua. Chúng tôi đã có mặt để tường trình sự kiện này như sau xin mời quý vị cùng theo dõi.