Chương trình ca nhạc đấu tranh Welcome Việt Khang to Minnesota

Chủ nhật ngày 20 tháng 05 năm 2018 tại thành phố Minneapolis tiểu bang Minnesota, chương trình ca nhạc đấu tranh với chủ đề “Welcome Việt Khang to Minnesota” với sự tham gia của nhạc sĩ Việt Khang, ca sĩ Mai Thanh Sơn cùng với các ca nhạc sĩ tại địa phương do Minnesota Việt Báo, Hội Cựu Chiến Sĩ Quân Lực VNCH, Hội Hậu Duệ Biệt Động Quân VNCH & nhóm thân hữu Minnesota tổ chức với ủng hộ nồng nhiệt của quý đồng hương và các hội đoàn ở nơi xứ lạnh tình nồng với số người tham dự khoảng 400 người.