Chương trình “Bên nhau đi nốt cuộc đời” tại Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn

Trước năm 1975, Cây Mùa Xuân Chiến Sĩ, là một sinh hoạt của người dân miền Nam mỗi khi năm hết, tết về. Hơn bốn mươi năm đi qua, giờ đây những cựu binh năm nào cùng họp mặt bên nhau trong một chương trình có tên “Bên nhau đi nốt cuộc đời”, diễn ra trong bốn ngày cuối của năm 2016 tại Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn. Không khí Cây Mùa Xuân Chiến Sĩ giờ đây vẫn còn là hình ảnh đậm nét trong lòng một thế hệ mà nay đều đã trọng tuổi, đã rời cuộc chiến bằng tấm thân tật nguyền. Những quý ông thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa nói rằng, giờ mong dịp gặp lại những chiến hữu để đỡ buồn cho thân phận…