Chương trình bảo hiểm Obamacare rồi sẽ ra sao?

Rạng sáng hôm nay 12 tháng 1, Thượng Viện tiến hành bước đầu tiên xóa bỏ Obamacare bằng buổi bỏ phiếu hướng dẫn ủy ban soạn thảo dự luật xóa bỏ chương trình bảo hiểm sức khỏe của Tổng Thống Obama. Kết quả bỏ phiếu là 51 trên 48. Sau đó dự luật được đưa sang Hạ Viện và nơi đây sẽ tổ chức bỏ phiếu trong tuần này. Nhờ đạo luật Obamacare mà 20 triệu người Mỹ chưa từng có bảo hiểm, giờ đây họ được bảo hiểm y tế. Cộng đồng người Mỹ gốc Việt nghĩ gì về vấn đề này?