02/10/2013 | 0

Chương trình bào hiểm gây tranh cãi Obamacare bắt đầu hoạt động

Chương trình bào hiểm gây tranh cãi Obamacare bắt đầu hoạt động

Hoa Kỳ bắt đầu bán bảo hiểm y tế cho hàng triệu người không có bảo hiểm để giúp trả chi phí y tế. Hôm qua chính phủ liên bang mở một trang web cung cấp thông tin về phương cách người không có bảo hiểm sức khỏe có thể mua bảo hiểm. Tổng thống Obama nói ngay lúc đầu có hơn một triệu người truy cập trang web này. Nhiều người nhận được những báo lỗi, nhưng vấn đề này sau đó dường như được sửa chữa.

Các hợp đồng bảo hiểm là một phần đặc biệt của đạo luật được thông qua năm 2010 của Tổng thống Obama, với nhiều hình thức cải tổ hệ thống chăm sóc sức khỏe, tham vọng nhất của Hoa Kỳ trong gần 50 năm nay. Những thay đổi này cung cấp việc bán bảo hiểm y tế cho công dân không có bảo hiểm, chừng hơn 30 triệu người ở Hoa Kỳ, nhưng cũng đòi hỏi bất cứ ai không có bảo hiểm phải trả một khoản tiền phạt nếu họ chọn không mua bảo hiểm. Đạo luật này là trọng tâm của tình trạng bế tắc hiện nay trong việc tài trợ cho việc thi hành đạo luật, khiến từ hôm qua, lần đầu tiên trong 17 năm, chính phủ liên bang phải đóng cửa một phần. Ông Obama nói với các nhà lập pháp Cộng Hòa họ không thể ngăn chặn đạo luật này được.