Chuỗi nhà hàng Việt Nam nấu những bữa ăn miễn phí cho lực lượng phản ứng khẩn cấp trong dịch coronavirus

Chuỗi nhà hàng Việt Nam nấu những bữa ăn miễn phí cho lực lượng phản ứng khẩn cấp trong dịch coronavirus

Nhà hàng Phở Ca Dao & Grill ở San Diego (Ảnh: Eater San Diego)

Nhà hàng Việt Nam Pho Ca Dao & Grill đang điều hành bảy chi nhánh trên khắp thành phố San Diego.

Vào tuần này, họ đang thực hiện chương trình cung cấp bữa ăn miễn phí, để trả ơn cho những viên chức thuộc lực lượng phản ứng khẩn cấp, những người làm việc không mệt mỏi cho cộng đồng địa phương trong đại dịch coronavirus. Chuỗi nhà hàng sẽ tặng những bữa ăn miễn phí để cảm ơn bất kỳ lực lượng phản ứng khẩn cấp nào đang làm nhiệm vụ, từ nhân viên y tế đến cảnh sát và kỹ thuật viên y tế khẩn cấp.

Bắt đầu từ thứ Năm (02/04/2020), những nhân viên phản ứng khẩn cấp có thể nhận được một bữa ăn miễn phí khi xuất trình thẻ hành nghề hoặc mặc đồng phục trong khoảng thời gian từ 11 giờ sáng đến 8 giờ tối, tại các chi nhánh của Pho Ca Dao & Grill ở Rancho Bernardo, Poway, Mission Valley và Mira Mesa. Bốn địa điểm này vẫn mở cửa phục vụ mang đi, nhận phần ăn bên ngoại nhà hàng và giao hàng.

Nhà hàng Pho Ca Dao & Grill sẽ thay đổi thực đơn hàng ngày và một số món ăn khác nhau do đầu bếp lựa chọn. Các bữa ăn sẽ có sẵn cho 50 nhân viên phản ứng khẩn cấp mỗi ngày, cho đến thứ Năm (16/04/2020). Các nhân viên phản ứng khẩn cấp có thể đến các nhà hàng để trực tiếp gọi món, hoặc gọi điện để chọn món trước để món ăn đã sẵn sàng khi họ đến. (BBT)

Cùng chuyên mục