Chứng khoán ở Việt Nam tuột dốc thảm hại

Thị trường chứng khoán ở Việt Nam đã liên tục đỏ sàn, và nhiều người tin rằng sở dĩ chứng khoán Việt Nam đang tuột dốc thảm hại, vì nhà đầu tư đã mất lòng tin vào công cuộc làm ăn tại Việt Nam. Trong đó có vụ luật an ninh mạng mà Hà Nội ban hành, bất chấp sự phản đối của người dân và nhiều tổ chức xã hội dân sự trong lẫn ngoài nước.

Đồng vốn làm ăn bỏ vào tại Việt Nam trở nên quá nhiều bất trắc, khi luật pháp của nước sở tại có thể viện cớ bảo vệ an ninh quốc gia để hình sự hóa các giao dịch kinh tế.

Nhà đầu tư đang lo ngại các chính sách bóp nghẹt tiếng nói dân chủ, sẽ làm tăng tính rủi ro của đồng vốn, mà nói như ví von của Bloomberg, rằng bất cứ ai đang đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam những ngày này cũng phải có dây thần kinh thép.