Chức sách tôn giáo lên tiếng về Dự luật 4

Tháng 4/2015, dự thảo 4 về Luật Tín Ngưỡng Tôn Giáo được Bộ nội vụ và Ban tôn giáo của nhà cầm quyền CSVN chuyển đến cho các cơ quan tôn giáo trong nước và góp ý đến ngày 05/05/15 là hạn chót. Nếu tổ chức tôn giáo nào chưa góp ý thì sẽ được coi là đồng ý. Trong bức kháng thư của Hội đồng Liên Tôn Việt Nam về Dự luật 4 Luật tín ngưỡng tôn giáo thì đây là một sự coi thường và kỳ thị của nhà cầm quyền CSVN. Phóng viên SBTN tại Sài Gòn đã đến gặp một vài chức sách tôn giáo để hiểu rõ thêm về vấn đề này. Mới quý vị khán giả cùng theo dõi phóng sự sau đây.