Chuẩn tướng Lý Tòng Bá qua đời tại Las Vegas

Chuẩn tướng Lý Tòng Bá qua đời tại Las Vegas

Tướng Lý Tòng Bá sanh năm 1931 tại làng Bình Đức, tỉnh Long Xuyên, thuộc quê ngoại. Quê nội ở quận Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng. Ông nhập ngũ quân đội Quốc gia vào năm 1951, tốt nghiệp Thủ khoa với cấp bậc Thiếu uý. Sau đó ông tình nguyện vào Binh chủng Thiết giáp.

Năm 1958, ông được thăng cấp đại úy, rồi đi học trường Thiết Giáp Lục Quân Fort Knox, Kentucky, Hoa Kỳ. Năm 1959 về nước, làm phụ tá tiếp vận của Bộ Chỉ Huy Thiết Giáp. Năm 1961, ông được thăng cấp thiếu tá. Rồi năm 1964, được thăng trung tá. Ông bị bắt vì có tham gia biểu dương lực lượng trong cuộc đảo chánh do Trung Tướng Dương Văn Đức chỉ huy, nhưng sau đó được tha bổng.

Ông từng giữ chức tỉnh trưởng Bình Dương năm 1965, sau đó được đặc cách thăng cấp Đại Tá. Tướng Bá từng đảm nhiệm Chánh sở Thanh Tra Tổng Nha Thanh Tra Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, Tư lệnh phó Quân Đoàn II Đặc trách Chương trình Bình định & Phát triển của Quân khu 2 tại Nha Trang.

Ngày 28 tháng 5 năm 1971, ông được vinh thăng Chuẩn Tướng, đặc cách tại mặt trận do chiến tích của Sư Đoàn 23 đã lập được tại chiến trường Kontum trong Mùa Hè Đỏ Lửa, và hai ngày sau được đích thân Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu gắn lon tại hầm chỉ huy ở Kontum. Đến ngày 1 Tháng Ba năm 1974, ông được vinh thăng chuẩn tướng thực thụ. Cấp bậc sau cùng của ông là Chuẩn Tướng Tư lịnh sư đoàn 25 bộ binh Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.

Sau ngày 30 tháng 4, ông bị cộng sản bắt đi tù như bao quân nhân Việt Nam Cộng Hòa còn ở lại. Tướng Lý Tòng Bá được thả trở về với gia đình năm 1988, được qua Mỹ theo diện H.O. năm 1990, sau đó về Las Vegas sum họp với gia đình.

Thanh Lan / SBTN