23/11/2015 | 0

Chưa thể có công đoàn độc lập tại Việt Nam

Chưa thể có công đoàn độc lập tại Việt Nam

Hiệp định đối tác thương mại xuyên Thái Bình Dương (TPP), ở điều 19.1 có ghi (trích): “Luật lao động là các qui chế, qui định, hoặc những điều khoản của các qui chế, qui định của một Bên có liên quan trực tiếp đến quyền lao động được quốc tế công nhận dưới đây: (a) tự do liên kết và công nhận hiệu quả quyền thương lượng tập thể” [(a) freedom of association and the effective recognition of the right to collective bargaining]. Nội dung phần (a) đang được coi là căn cứ để thành lập các tổ chức công đoàn độc lập.

Tuy nhiên theo thông cáo báo chí đề ngày 20-11-2015 của Tổ chức Lao động Quốc tế ILO tại Việt Nam, thì các công ước cơ bản ILO liên quan về công đoàn độc lập đều chưa được nhà cầm quyền Việt Nam phê chuẩn: Công ước về quyền tự do liên kết và Bảo vệ quyền được tổ chức, 1948 (Số 87); Công ước về quyền Tổ chức và Thương lượng tập thể, 1949 (Số 98).

Mặt khác, để thành lập công đoàn độc lập, cần chấm dứt việc cai trị của đảng cộng sản đối với công đoàn. Nếu tiếp tục khẩu hiệu ghi tại điều 4 bản hiến pháp là “đảng cộng sản Việt Nam – đội tiên phong của giai cấp công nhân”, sẽ không thể có các tổ chức công đoàn độc lập, vì những tổ chức này không chấp nhận sự “định hướng” của đảng.

Thông cáo báo chí của Văn phòng ILO tại Việt Nam cho biết họ đang chờ đợi yêu cầu của nhà cầm quyền Việt Nam về việc hỗ trợ của ILO. Thông cáo cũng nhấn mạnh rằng, ông giám đốc ILO Việt Nam Chang-Hee Lee hy vọng nhà cầm quyền tôn trọng lời hứa sẽ thực hiện các tiêu chuẩn của ILO về Tự do liên kết và công nhận hiệu quả quyền thương lượng tập thể.

Tuy nhiên với liên tiếp những vụ việc công khai đánh đập người dân, bắt bớ, vu khống luật sư từ đầu tháng 11 đến nay, cho thấy không thể tin vào hứa hẹn của nhà cầm quyền.

Trí Thịnh / SBTN