10/11/2014 | 0

Chưa thấy nước nào tự ứng cử dễ như Việt Nam

Chương trình ĐỌC BÁO VẸM kỳ này nói về việc ông Phạm Quang Nghị – Bí thư thành uỷ của trưởng đoàn đại biểu Hà Nội nhận xét rằng rằng : “ Chưa thấy nước nào tự ứng cử dễ như Việt Nam”. Dù có ứng cử hay không thì những người đắc cử và làm việc cho nhà nước CSVN đều nằm trong sự tính toán đã định sẵn từ trước. Vậy ý việc “ứng cử – bầu cử” ở Việt Nam có ý nghĩa gì?