Chùa Liên Trì sẽ vẫn tồn tại?

Đây là những hình ảnh mà SBTN ghi nhận vào Chủ Nhật 18 tháng 7. Nhà cầm quyền thông báo ngày 20 tháng 7 là hạn chót của thời hạn cưỡng chế di dời chùa Liên Trì, tuy nhiên đang có những thông tin về việc sẽ lưu giữ lại chùa trong một đề xuất điều chỉnh quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm từ các nhà đầu tư nước ngoài. Viện chủ chùa Liên Trì nói rằng khu dân cư nào cũng cần có những cơ sở tôn giáo để phục vụ nhu cầu tín ngưỡng của cộng đồng. Hy vọng khu đô thị Thủ Thiêm sẽ có những điều chỉnh quy hoạch thích hợp.