Chùa Khánh Anh (Pháp) Tấp Nập Khách Thăm Viếng Trong Ngày Di Sản Châu Âu

Ngày Di sản Châu Âu (Journée du Patrimoine) là ngày mà những cơ quan của chính phủ hay những kiến trúc lịch sử được mở cửa để mọi người vào thăm viếng miễn phí. Chùa Khánh Anh tại Pháp cũng là một địa điểm thu hút nhiều khách bản địa vào thăm viếng hàng năm. Mặc dù những giới hạn do đại dịch, nhưng năm nay, số lượng khách thăm chùa cũng rất đông đảo.