Chùa Hương Sen khai móng xây chánh điện, đài Dược Sư và Tháp Tứ Ân

Chùa Hương Sen khai móng xây chánh điện, đài Dược Sư và Tháp Tứ Ân

Vu Lan là ngày lễ mọi người được tưới tẩm thân tâm, cầu cho ông bà cha mẹ tổ tiên nhiều đời được vãng sanh tịnh độ. Mở đầu ngày lễ Vu Lan tại chùa Hương Sen năm nay là buổi pháp thoại do Hòa Thượng Thích Pháp Chánh thuyết giảng.

Sau thời Kinh Vu Lan, chư tôn đức tăng ni cùng Phật tử đọc kinh cầu nguyện trước đài Đức Bổn Sư do Hòa Thượng Thích Tâm Thành sám chủ. Sau khi kết thúc buổi đọc kinh, cả đoàn di hành qua các lối quanh sân chùa, tiến về khoảng đất rộng, nơi dự trù xây dựng ngôi chánh điện và đài Dược Sư. Tiếp theo, cả đoàn tiến về hai tháp Tứ Ân.

Tại các nơi, chư tôn đức tăng ni đều dừng chân khai cuốc trong tiếng tụng niệm liên hồi của Phật tử nhằm cầu nguyện cho Phật sự chùa Hương Sen chóng thành tựu. Trong buổi lễ, MC Quảng Hoa báo cáo số tiền cúng dường của Phật tử hơn hai năm nay được khoảng 66,900 Mỹ Kim.

Trong tâm thư kêu gọi bảo trợ xây dựng chánh điện chùa Hương Sen, số tiền xây chánh điện là 300 Mỹ Kim/square foot, nhưng vẫn còn thiếu số tiền cho hơn 2,000 square foot nữa. Chùa Hương Sen do Ni Sư Tiến Sĩ Giới Hương tạo dựng vào Tháng Tư năm 2010. Tuy nhiên, đến nay chùa vẫn chưa có được ngôi Tam Bảo khang trang để Phật tử các nơi về tu tập.

Một đồng công đức, mỗi viên gạch đóng góp đều giúp chùa hoàn thành dự án nhanh chóng hơn. Mọi đóng góp phát tâm cúng dường, xin trực tiếp gửi về: Huong Sen Buddhist Temple, 19865 Đường Seaton Avenue, Perris, Hoa Kỳ.