15/11/2016 | 1

Chủ tịch ủy ban chứng khoán & hối đoái sẽ đi cùng ngày với ông Obama

Chủ tịch ủy ban chứng khoán & hối đoái sẽ đi cùng ngày với ông Obama

Washington DC. (Reuters) – Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái Hoa Kỳ SEC cho biết Chủ tịch Mary Jo White có kế hoạch từ chức vào cùng thời gian Tổng thống Obama rời khỏi Tòa Bạch Ốc.

Sự ra đi của bà White sẽ chấm dứt nhiệm kỳ gần 4 năm, được đánh dấu bằng những cột mốc quy định, bằng việc thực thi quy định, cũng như những bất hòa nội bộ về hoạt động của Wall Street. Cùng với sự ra đi của bà White, SEC chỉ còn lại 2 ủy viên thường xuyên bất đồng ý kiến với nhau, đó là ủy viên Kara Stein đảng Dân Chủ và ủy viên Michael Piwowar đảng Cộng Hòa. Do đó, nếu không có gì thay đổi, có thể tổng thống đắc cử Donald Trump sẽ chỉ định ông Piwowar vào chức vụ chủ tịch SEC. Dưới sự chỉ đạo của bà White, SEC soạn thảo được hơn 50 quy định quan trọng. Theo một báo cáo, chỉ trong nhiệm kỳ 3 năm của bà White, SEC thực hiện hơn 2,850 hành động thực thi quy định, nhiều hơn bất cứ 3 năm của bất cứ ai trong lịch sử của SEC.

Ngoài ra, SEC còn thu về hơn 13.4 tỷ Mỹ kim tiền phạt. Trong thời gian qua, SEC buộc tội hơn 3,300 công ty cũng như hơn 2,700 cá nhân, bao gồm các CEO và CFO của những công ty đó.

Bà White thông báo về việc ra đi chỉ một tháng sau khi Thượng Nghị sĩ Dân Chủ Elizabeth Warren thực hiện một hành động bất thường là yêu cầu Tổng thống Obama cách chức bà White, với lý do bà White không cứng rắn hơn với Wall Street. (Mai Đức)