01/10/2016 | 1

Chủ tịch quỹ tiền tệ: Nhân Dân tệ vào giỏ tiền dự trữ là mốc lịch sử

Chủ tịch quỹ tiền tệ: Nhân Dân tệ vào giỏ tiền dự trữ là mốc lịch sử

Tin Tổng Hợp. (Reuters) – Chủ tịch Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF gọi việc đưa đồng nhân dân tệ của Trung Quốc, vào giỏ quyền rút vốn đặc biệt SDR là một cột mốc lịch sử.

Bà Christine Lagarde nói việc mở rộng giỏ SDR không chỉ quan trọng đối với IMF, mà còn đối với Trung Quốc và hệ thống tiền tệ quốc tế. Đây cũng là một bước quan trọng trong tiến trình hội nhập của nền kinh tế Trung Quốc vào hệ thống tiền tệ và tài chính toàn cầu. Bà Lagarde gọi đó là sự thay đổi đáng kể của IMF kể từ ngày 1 tháng 10. Giỏ SDR được IMF tạo ra năm 1969, khi các chính phủ trên toàn thế giới cần tài sản cho nguồn dự trữ quốc tế của họ. Nhưng thời điểm ấy họ lại không có đủ vàng hay đồng Mỹ kim. Bản thân giỏ SDR không phải là một loại tiền tệ, nhưng người nắm giữ giỏ SDR có quyền đổi lấy các loại tiền tệ khác trong giỏ SDR. Sự có mặt của đồng nhân dân tệ sẽ là thay đổi đầu tiên trong giỏ SDR từ năm 1999, sau khi đồng Euro thay thế đồng Mark Đức và đồng Franc Pháp.

Tỷ lệ của 5 đồng tiền trong giỏ SDR sắp tới sẽ như sau: đồng Mỹ kim chiếm 41.73%, đồng Euro chiếm 30.93%, đồng nhân dân tệ chiếm 10.92%, đồng yên Nhật Bản chiếm 8.33% và đồng bảng Anh chiếm 8.09%. Theo IMF, tỷ lệ này sẽ được sửa chữa mỗi 5 năm một lần. (Mai Đức)