30/10/2013 | 0

CHỦ TỊCH QUỸ DỰ TRỮ LIÊN BANG BEN BERNANKE ĐẾN DỰ CUỘC HỌP TẠI HOA THỊNH ĐỐN

CHỦ TỊCH QUỸ DỰ TRỮ LIÊN BANG BEN BERNANKE ĐẾN DỰ CUỘC HỌP TẠI HOA THỊNH ĐỐN

Tin Hoa Thịnh Đốn – Chủ tịch Ben Bernanke hôm nay đến trụ sở của Quỹ Dự trữ Liên bang FED ở Hoa Thịnh Đốn để chủ trì cuộc họp của Ủy ban thị trường mở liên bang. Hiện nay các nhà kinh tế và những người tham gia thị trường đặt mong đợi vào cuộc họp tuần này FED. Với những số liệu việc làm kém lạc quan được công bố thời gian gần đây, nhiều nhà đầu tư tin rằng FED sẽ không thực hiện thu hẹp các biện pháp nới lỏng định lượng. Việc cơ quan này áp dụng các biện pháp nới lỏng định lượng giúp ích rất lớn cho thị trường hàng hóa nói chung và chứng khoán Hoa Kỳ nói riêng.

Trong vài tháng gần đây, nhiều thông tin liên quan tới việc cơ quan này từ từ rút bỏ biện pháp hỗ trợ, không ít lần khiến thị trường rơi vào cảnh bấp bênh, lên xuống khó lường. Tuy nhiên Chủ tịch FED Ben Bernanke nói thị trường việc làm là thước đo quan trọng để cơ quan này tính toán việc rút bỏ các chương trình thu mua tài sản. Những thông tin gần đây cho thấy khu vực việc làm của Hoa Kỳ vẫn còn tăng trưởng khá bấp bênh, thì rõ ràng FED phải cân nhắc lại về những hành động của họ. FED sẽ thông báo công bố của cuộc họp vào chiều mai.