15/10/2013 | 0

CHỦ TỊCH QUỸ DỰ TRỮ LIÊN BANG BEN BERNANKE CA NGỢI CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ CỦA MỄ TÂY CƠ

CHỦ TỊCH QUỸ DỰ TRỮ LIÊN BANG BEN BERNANKE CA NGỢI CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ CỦA MỄ TÂY CƠ

Tin Mexico City – Trong một thông điệp bằng video gởi đến diễn đàn của các ngân hàng trung ương toàn cầu ở Mexico City vào hôm qua, Chủ tịch Quỹ Dự trữ Liên bang FED Ben Bernanke ca ngợi ngân hàng trung ương Mexico kiềm chế lạm phát thành công và không để khủng hoảng tài chính tại vùng vịnh. Trong một diễn văn không hề đề cập đến triển vọng hiện tại của nền kinh tế hay chính sách tiền tệ của Hoa Kỳ, ông Bernanke nói sự minh bạch và tính độc lập là yếu tố quan trọng để tăng sự ổn định trong nền kinh tế Mễ Tây Cơ. Ông nói những thay đổi về khuôn khổ chính sách tiền tệ, cùng với kỷ luật tài chính và việc áp dụng tỷ giá hối đoái linh hoạt hơn, sẽ sớm mang lại kết quả tốt đẹp. Đáng chú ý là tỷ lệ lạm phát ngang bằng những năm 2000 và 2001, Ngân hàng Trung ương Mễ Tây Cơ kiềm chế thành công tình trạng lạm phát vào khoảng 4%. Trong khi Mễ Tây Cơ tránh được phần lớn sự lặp lại của cuộc khủng hoảng đồng peso năm 1994, nền kinh tế của nước này là một điểm son trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu mà tâm điểm là Hoa Kỳ, đối tác thương mại chính của Mễ Tây Cơ.