29/06/2015 | 0

Chủ tịch Quốc hội CSVN nói về chủ quyền biển đảo

Chương trình ĐỌC BÁO VẸM kỳ này nói về lời phát biểu của chủ tịch Quốc hội CSVN Nguyễn Sinh Hùng rằng “chủ quyền biển đảo đang bị đe dọa nghiêm trọng” và ông yêu cầu chính phủ, các ngành, các cấp phải dùng những biện pháp mạnh mẽ để chống lại việc làm này của Trung Cộng. Mặc dù như thế nhưng Bộ thông tin của CSVN lại chưa bao giờ khẳng định rằng Trung Cộng đang hà hiếp những người ngư dân. Cụ thể là trong những bài báo gần đây, những tàu tấn công ngư dân Việt Nam in chữ Trung Cộng lại được gọi là “tàu lạ” hay “tàu nước ngoài”. Tàu thì lạ nhưng sự hèn hạ lại quá quen phải không quý vị?