14/07/2016 | 1

Chủ tịch nước CSVN yêu cầu “phản bác khoa học” việc phi chính trị hóa lực lượng vũ trang

Chủ tịch nước CSVN yêu cầu “phản bác khoa học” việc phi chính trị hóa lực lượng vũ trang

Lực lượng công an và quân đội nên bảo vệ dân thay vì bảo vệ đảng CSVN.

Phi chính trị hóa lực lượng vũ trang, nói một cách đơn giản là biến quân đội và cảnh sát thành những lực lượng chuyên nghiệp, không nhằm bảo vệ một đảng chính trị.

Tiêu đề của cuộc “hội thảo khoa học cấp quốc gia” này là “Quán triệt, thực hiện nghị quyết Đại hội 12 của Đảng về bảo đảm quốc phòng, an ninh và xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân trong giai đoạn hiện nay.”

Thành phần tham dự hội thảo gồm có Bộ Trưởng Công An Tô Lâm, Trương Ban Tổ Chức Trung Ương Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tuyên Giáo Trung Ương Võ Văn Thưởng, đại diện các ban, bộ, ngành trung ương và thành phố Hà Nội.

Thông Tấn Xã Việt Nam đưa tin về hội thảo cho biết còn có sự hiện diện của gần 100 nhà khoa học thuộc các lãnh vực khoa học xã hội, quốc phòng và an ninh, nhưng không ai được nhắc đến tên.

Chủ Tịch Nước Cộng Sản Việt Nam Trần Đại Quang đọc bài diễn văn mang tầm “phát biểu chỉ đạo” trong cuộc hội thảo. Người nguyên là một đại tướng công an nói rằng vấn đề “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang là một đòi hỏi của “các thế lực thù địch, phản động”.

Tuy nhiên, ông Quang yêu cầu các nhà khoa học có mặt tại hội thảo đưa ra phản bác một cách “có căn cứ khoa học” về vấn đề này.

Nhiều người dân Việt Nam và giới quan sát cho rằng quân đội và lực lượng thi hành pháp luật của Việt Nam, khác với các quốc gia tân tiến, thay vì phải bảo vệ cho dân thì lực lượng này chỉ trung thành với đảng cộng sản, thề sống chết bảo vệ đảng nhưng lại ra tay đàn áp người dân.

Bản chất của lực lượng công an và quân đội đã đi ngược lại với lời thề của danh dự rằng trước tiên phải “tuyệt đối trung thành với Tổ quốc và nhân dân Việt Nam.”

Việt Nam là một trong những nước có nạn công an lạm quyền bị các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế báo động. Đây cũng là một trong những vết đen trong bức tranh nhân quyền bị nhiều chỉ trích của Việt Nam.

Huy Lam / SBTN