09/09/2013 | 0

Chủ tích nhà nước CSVN thú nhận sai lầm trong chính sách lúa gạo xuất cảng

Chủ tích nhà nước CSVN thú nhận sai lầm trong chính sách lúa gạo xuất cảng

Chủ tịch nhà nước Cộng sản Việt Nam Trương Tấn Sang hôm nay thú nhận sai lầm chính sách lúa gạo, khi thống kê cho thấy dù là nước xuất cảng gạo nhiều nhất thế giới nhưng thực chất không mang lại lợi ích về kinh tế cũng như thu nhập của nông dân. Người đứng đầu Nhà nước Cộng sản Việt Nam đã phát biểu như vừa nêu trong dịp gặp mặt 40 đại biểu Hội Doanh nhân trẻ tại Hà Nội. Trong phần nhận định, các chuyên gia cho rằng đất nước 60 triệu dân đang sống ở nông thôn như Việt Nam mà để ngành nông tụt hậu thì thật sự rất nguy hiểm. Trương Tấn Sang trong phần phát biểu thú nhận rằng khi đi khảo sát đồng bằng sông Cửu Long 2-3 ngày, thì thấy lúa thóc khí thế xuất cảng nhất nhì thế giới, được ca ngợi suốt ngày, nhưng xuất 3 tỷ đô thì nhập ngô, đậu tương hơn hai tỷ.

Chính họ Trương thú nhận chỉ vì tinh thần muốn tạo thành tích là nước xuất cảng gạo nhiều nhất thế giới, nhưng khi mở túi chả có đồng bạc nào. Đương sự cũng nhận lỗi khi cho rằng cả hệ thống chính trị từ Đảng tới Nhà nước đã phạm sai lầm trong chính sách phát triển nông nghiệp. Ngay ở đồng bằng sông Cửu Long, thu nhập trung bình đầu người của nông dân chỉ đạt 535,000 đồng một tháng, tính ra một ngày chỉ có 17,800 đồng tương đương 81 cents hay chỉ bằng giá nửa tô phở hiện giờ. Một số liệu so sánh khác được nêu ra, thu nhập trung bình đầu người của Việt Nam khoảng hơn 1600 đô-la một năm nhưng thu nhập trung bình đầu người của nông dân mới chỉ đạt 480 đô-la một năm.