02/10/2016 | 0

Chủ tịch ngân sách Hạ viện chỉ trích Obamacare

Chủ tịch ngân sách Hạ viện chỉ trích Obamacare

Washington, DC. (CBS) – Trong bài diễn văn hàng tuần của đảng Cộng Hòa, Dân Biểu Tom Price chỉ trích đạo luật y tế của Tổng Thống Obama.

Obamacare được Quốc Hội thông qua 6 năm trước và kể từ đó đã vượt qua một loạt các nỗ lực bãi bỏ nó. Ông Price, một cựu bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình, thúc đẩy kế hoạch của đảng Cộng Hòa tại Hạ viện, nhằm bãi bỏ yêu cầu cá nhân và cung cấp sự bảo vệ thực sự cho sức khỏe của người Mỹ.

Theo ông Price, chủ tịch Ủy Ban Ngân Sách Hạ Viện, mọi người nên được tự do chọn chương trình bảo hiểm đáp ứng nhu cầu của họ, chứ không phải là chương trình mà Washington buộc họ phải mua. Theo ông Price, kế hoạch của đảng Cộng Hòa tại Hạ Viện tạo cho mọi người sự bảo vệ thực sự, để họ không phải lo ngại về việc không được mua bảo hiểm vì tuổi tác, thu nhập hay sức khỏe.

Kế hoạch cũng loại bỏ quan liêu để các nhà nghiên cứu và sáng tạo có thể phát triển thêm các phương pháp điều trị cứu mạng sống. (Nguyên Trân)