09/08/2016 | 0

Chủ tịch hội Tiến Bộ Người Da Màu bị bắt

Chủ tịch hội Tiến Bộ Người Da Màu bị bắt

Roanoke, Virginia. (Reuters) – Chủ tịch Hiệp hội vì sự tiến bộ của người da màu William Brooks bị bắt ở Roanoke, sau khi xâm nhập và biểu tình ngồi 6 giờ liền tại văn phòng của dân biểu tiểu bang Bob Goodlatte vào hôm qua.

Mục đích của ông Brooks là kêu gọi sự hồi phục đạo luật về quyền bầu cử. Trong một thông báo sau đó, Hiệp hội vì sự tiến bộ của người da màu gọi tắt là NAACP, cho biết cảnh sát bắt ông Brooks và ông Stephen Green, là giám đốc bộ phận Thanh niên Trẻ của NAACP, vì tội danh trên. Báo chí địa phương cho biết sau khi bị giam giữ một thời gian ngắn, cả 2 ông đều được trả tự do. Tuy nhiên họ không nói 2 ông có phải đóng tiền bảo lãnh không.

Theo Reuters, ngày 6 tháng 8 năm 1965, Tổng thống Lyndon B. Johnson ký vào đạo luật về quyền bầu cử, cấm tiểu bang Virginia cũng như những tiểu bang khác ở miền nam, từ chối lá phiếu của cử tri da đen và da màu. Năm 2013, Tối cao Pháp viện bác bỏ nhiều phần của đạo luật, trong đó cấm Virginia và 8 tiểu bang khác thay đổi luật bỏ phiếu nếu không có sự xem xét của liên bang.

Nhóm ủng hộ dân quyền chỉ trích ông Bob Goodlatte, Chủ tịch Ủy ban Pháp lý Hạ Viện, vì không tổ chức buổi điều trần về cái-gọi-là phân biệt đối xử đối với cử tri trong vài năm gần đây. (Mai Đức)