Chủ tịch hội đồng giám sát cộng đồng Nam California kêu gọi chủ tịch cộng đồng phải có hành động trước vấn đề kỳ thị người Mỹ gốc Á

Chủ tịch hội đồng giám sát cộng đồng Nam California kêu gọi chủ tịch cộng đồng phải có hành động trước vấn đề kỳ thị người Mỹ gốc Á

Trong thời gian gần đây vấn đề kỳ thị chủng tộc và bạo lực đối với người Mỹ gốc Á, trong đó có người Việt, đã gia tăng đến mức độ cao điểm. Tình trạng này sẽ còn tiếp tục nếu không có sự phản ứng mạnh mẽ và quyết liệt của các cộng đồng người Mỹ gốc Á, đặc biệt là cộng đồng người Việt.

Ông Tạ Trung, Chủ Tịch Hội Ðồng Giám Sát Cộng Ðồng Người Việt Quốc Gia Nam California, đề nghị ông Bùi Phát và cô Erlinda với tư cách là Chủ Tịch 2 tổ chức cộng đồng người Việt tại Nam Cali nên ngồi lại và triệu tập một buổi họp khoáng đại với sự tham gia của tất cả các tổ chức trong cộng đồng, để có một buổi xuống đường tuần hành tại Little Saigon vào cuối tuần tới, để nói lên tiếng nói chung của tập thể người Việt tại Nam Cali, phản đối việc kỳ thị chủng tộc và bạo lực đối với người Mỹ gốc Á và người Việt.

Ðây là công việc chung bảo vệ cộng đồng, ông Tạ Trung chắc chắn các hội đoàn, các cơ quan truyền thông & báo chí và người Việt tại Nam Cali sẽ tích cực hỗ trợ công việc này. Ông Tạ Trung cho rằng cộng đồng không thể tiếp tục yên lặng mà phải lên tiếng về vấn đề kỳ thị chủng tộc và bạo lực này.

Hiện nay người Việt rất hoang mang và lo lắng, cho nên đây là lúc hai tổ chức cộng đồng và các đoàn thể phải thể hiện vai trò lãnh đạo của họ để bảo vệ cộng đồng người Việt trong hoàn cảnh khó khăn nàỵ. (BBT)