23/04/2017 | 0

Chủ tịch hạ viện: tránh đóng cửa chính phủ là ưu tiên của Đảng Cộng Hòa chứ không phải dự luật y tế

Chủ tịch hạ viện: tránh đóng cửa chính phủ là ưu tiên của Đảng Cộng Hòa chứ không phải dự luật y tế

Washington, DC. (CBS) – Chủ tịch Hạ Viện Paul Ryan nói với các thành viên của đảng Cộng Hòa trong một cuộc họp qua điện thoại vào ngày hôm 22/04 rằng, đảng Cộng Hòa sẽ chỉ đưa dự luật y tế ra trước Hạ Viện khi dự luật có đủ phiếu bầu để thông qua.

Ông Ryan cho biết, vào tuần tới, Hạ Viện sẽ tập trung vào việc chuẩn thuận dự luật ngân sách để tránh đóng cửa chính phủ. Tuyên bố của ông Ryan về số phiếu bầu quyết định thời gian của dự luật y tế mới dường như mâu thuẫn với khẳng định mà một số thành viên Tòa Bạch Ốc đưa ra. Tổng Thống Trump đã nói rằng dự luật cải tổ y tế có thể đưa ra vào tuần tới.

Ông Ryan cho biết ông khuyến khích các thành viên của đảng Cộng Hòa đạt tiến bộ trong các cuộc đàm phán y tế. Các cuộc thảo luận vẫn tiếp tục diễn ra giữa dân biểu Tom MacArthur của tiểu bang New Jersey và Dân Biểu Mark Meadows của tiểu bang North Carolina, chủ tịch Freedom Caucus của Hạ Viện.

Lãnh đạo đảng Cộng Hòa đang làm việc với các ủy ban liên quan để soạn thảo dự luật. Đảng Cộng Hòa hy vọng tránh được kết quả tồi tệ như nỗ lực trước đây nhằm cải tổ y tế, khi đã phải hủy cuộc biểu quyết dự luật thay thế Obamacare bởi vì họ không có đủ số phiếu để thông qua.

Trong khi đó, Tòa Bạch Ốc dường như mong muốn đạt được thành tựu lập pháp quan trọng đầu tiên này, trước ngày thứ 100 của nhiệm kỳ tổng thống vào ngày 29 tháng 4. (Nguyên Trân)