11/08/2021 | 7

Chủ tịch hạ viện Texas ra hiệu lệnh bắt giữ các nhà lập pháp dân chủ Dân Chủ vẫn từ chối quay trở lại làm việc

Chủ tịch hạ viện Texas ra hiệu lệnh bắt giữ các nhà lập pháp dân chủ Dân Chủ vẫn từ chối quay trở lại làm việc

Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Dade Phelan của tiểu bang Texas đã ký ban hành hàng chục lệnh bắt giữ dân sự đối với các dân biểu Dân chủ vào cuối ngày thứ Ba, sau khi đa số các dân biểu còn lại trong hạ viện bỏ phiếu cho phép hành động này.

Hành động này diễn ra vài giờ sau phán quyết của tối cao pháp viện tiểu bang cho biết cơ quan thực thi pháp luật có thể bắt các nhà lập pháp bất tuân và đưa họ trở lại tòa nhà Quốc hội. Quyết định của Tòa án Tối cao tiểu bang đã hủy bỏ phán quyết của tòa án cấp dưới trước đó cho rằng các nhà lập pháp không thể bị bắt.

Hôm thứ Hai, dân biểu dân chủ  Gina Hinojosa đã điểm danh các nhà lập pháp Dân chủ đã quay trở lại quốc hội và kêu gọi các dân biểu nào chưa quay lại thì hãy tránh xa. Nếu đảng Dân chủ thành công trong việc từ chối có mắt tại Hạ viện, đảng Cộng hòa có thể bị buộc phải kết thúc phiên họp đặc biệt thứ hai kéo dài 30 ngày mà không bỏ phiếu về bất kỳ dự luật nào.

Cuộc chiến kéo dài này bắt đầu khi các nhà lập pháp Dân chủ rời khỏi tiểu bang vào tháng trước để từ chối số dân biểu tối thiểu cho phép cơ quan lập pháp có khả năng bỏ phiếu đối với Dự luật số 7 của Thượng viện.  Dự luật này sẽ cắt giảm giờ bỏ phiếu và giảm quyền bỏ phiếu bằng thư.

Các đảng viên dân chủ và những người ủng hộ quyền bầu cử nói rằng những điều đó và các điều khoản khác của dự luật sẽ khiến việc bỏ phiếu khó khăn hơn ở Texas và có thể gây gánh nặng cho người da màu một cách không cân xứng.