08/09/2017 | 1

Chủ tịch Hạ Viện Paul Ryan cho rằng chương trình DACA và chương trình an ninh biên giới phải liên kết với nhau

Chủ tịch Hạ Viện Paul Ryan cho rằng chương trình DACA và chương trình an ninh biên giới phải liên kết với nhau

Washington DC. (Reuters) – Tại buổi họp báo hôm thứ Tư, Chủ Tịch Hạ Viện Paul Ryan nhấn mạnh bất cứ dự luật nào được soạn thảo để giải quyết tình trạng 800,000 di dân bất hợp pháp được chương trình DACA bảo vệ, cũng phải liên kết với dự luật giải quyết về vấn đề an ninh biên giới.

Khi trả lời một số câu hỏi của phóng viên, Chủ Tịch Hạ Viện cho biết ông nghĩ rằng đây là vấn đề nghiêm trọng mang tính nhân đạo, cần được giải quyết trước ngày 5 tháng 3 năm 2018. Tuy nhiên, điều cốt lõi Quốc Hội đang quan tâm là chương trình DACA phải phù hợp với một số nguyên nhân gốc rễ của vấn đề mà Quốc Hội đang đối phó. Đó là an ninh biên giới.

Ông Ryan không muốn chính phủ phải bận tâm tới một chương trình DACA khác, kéo dài thêm 10 năm nữa, chỉ vì không thể chấm dứt việc di dân bất hợp pháp được mang vào Hoa Kỳ lúc còn nhỏ. Trong khi đó, tại một cuộc họp báo khác tại Thượng Viện, lãnh đạo đa số Cộng Hòa Chuck Schumer cho biết ông và các đồng nghiệp ở Quốc Hội, sẽ tiến hành soạn thảo và xem xét những dự luật đang có sẵn, bảo đảm rằng họ sẽ có một dự luật lưỡng đảng được thông qua trong thời gian sớm nhất, cho phép 800,000 di dân bất hợp pháp nói trên được ở lại Hoa Kỳ.

Theo Thượng Nghị Sĩ Schumer, nếu trong tháng 9 này họ vẫn chưa thể có một dự luật DREAM phù hợp, họ sẽ tìm cách gắn dự luật DREAM vào những dự luật khác, cho tới khi dự luật DREAM được thông qua. (Mai Đức)