Chủ tịch Hạ Viện Nancy Pelosi có nên xé bản sao Thông Điệp Liên Bang?

Sự kiện bà chủ tịch Hạ Viện Nancy Pelosi xé bản copy thông điệp liên bang của tổng thống Trump vào ngày 4 tháng 2 cho tới nay vẫn còn gây nhiều tranh cãi. Các nhà bình luận chính trị và nhà báo Việt Nam nghĩ sao về vấn đề này. Tiến Trung tường trình sau đây: