13/02/2015 | 0

Chủ tịch Hạ Viện ký dự luật Keystone

Chủ tịch Hạ Viện ký dự luật Keystone

Washington, DC. (Reuters) – Chủ Tịch Hạ Viện John Boehner ký dự luật đường dẫn dầu Keystone XL, sau khi được Quốc Hội do đảng Cộng Hòa kiểm soát thông qua vào đầu tuần này.

Nay dự luật sẽ được chuyển tới Tổng Thống Barack Obama, người từng tuyên bố sẽ phủ quyết. Trước khi ký dự luật, ông Boehner kêu gọi ông Obama làm điều đúng và chuẩn thuận dự luật mà ông cho rằng sẽ thúc đẩy nền kinh tế Hoa Kỳ. Dự luật được thông qua tại Hạ Viện với 270 phiếu thuận và 152 phiếu chống vào hôm Thứ Tư. Chỉ có một thành viên duy nhất của đảng Cộng Hòa bỏ phiếu chống và 29 thành viên đảng Dân Chủ bỏ phiếu thuận. Dự luật đã được Thượng Viện thông qua vào cuối tháng Giêng vừa qua.

Tổng Thống Barack Obama, thuộc đảng Dân Chủ, phản đối dự luật bởi vì nó sẽ phá hỏng quá trình chuẩn thuận của chính phủ. Ông Obama muốn bộ Ngoại Giao hoàn tất việc đánh giá đường dẫn dầu và ông sẽ tự đưa ra quyết định sau đó. Chỉ thiếu 4 phiếu nữa là những người ủng hộ dự án Keystone tại Thượng Viện chiếm đa số hai phần ba, vượt qua quyền phủ quyết của Tổng Thống Obama. Họ tuyên bố sẽ gắn đường ống dẫn dầu vào một dự luật ngân sách hoặc dự luật khác mà tổng thống khó từ chối trong năm nay. (Nguyên Trân)