22/06/2016 | 0

Chủ tịch hạ viện giới thiệu chương trình y tế thay Obamacare

Chủ tịch hạ viện giới thiệu chương trình y tế thay Obamacare

Washington, DC. (CBS) – Hạ Viện do đảng Cộng Hòa kiểm soát, giới thiệu một số đề nghị mới để bãi bỏ và thay thế chương trình Obamacare của Tổng thống Obama.

Chương trình mới được tiết lộ vào hôm nay, dựa vào các khoản giảm thuế cá nhân, cho phép mọi người mua bảo hiểm y tế từ các công ty bảo hiểm tư nhân. Chương trình bao gồm một số ý tưởng quen thuộc của đảng Cộng Hòa, ví dụ cải cách trách nhiệm y tế và mở rộng quyền truy cập vào các tài khoản tiết kiệm y tế. Chương trình đề nghị phân bổ 25 tỷ Mỹ kim cho những người mắc bệnh có nguy cơ cao, đồng thời chuyển đổi chương trình Medicaid dành cho người nghèo của liên bang, thành chương trình tài trợ của tiểu bang.

Tuy nhiên, bản đề nghị dài 37 trang của Hạ Viện dường như chưa đủ để hoàn toàn thay thế cho chương trình Obamacare, khiến nhiều người đặt nghi vấn về tính hiệu quả. Họ không biết nếu áp dụng theo kê hoạch của đảng Cộng Hòa, sẽ có bao nhiêu người được trả tiền bảo hiểm.

Các phụ tá của đảng Cộng Hòa cho biết đây chỉ là một kế hoạch tổng thể. Họ sẽ làm việc thêm để thay thế Obamacare sau khi một thành viên Cộng Hòa bước chân vào Tòa Bạch Ốc.

Ngay sau đó, Tòa Bạch Ốc phát hành một tuyên bố, cho rằng kế hoạch của ông Ryan không chỉ mơ hồ mà còn tước đoạt bảo hiểm sức khỏe của hàng triệu người lao động. (Mai Đức)