16/02/2015 | 1

Chủ tịch Hạ Viện cương quyết ngăn chặn cấp ngân sách cho Bộ Nội An

Chủ tịch Hạ Viện cương quyết ngăn chặn cấp ngân sách cho Bộ Nội An

Washington, DC. (CBS) – Chủ tịch Hạ Viện John Boehner đảng Cộng Hòa, cho biết ông sẵn sàng để cho Bộ Nội An đóng cửa, ngăn chặn việc cấp ngân sách cho Bộ Nội An, buộc Tổng thống Obama phải rút lại sắc lệnh hành pháp về người nhập cư mà ông từng công bố.

Trong khi thời hạn chót 27 tháng 2 càng đến gần, trong tháng 2 này, các Thượng Nghị sĩ Dân Chủ ba lần ngăn chặn một dự luật cung cấp ngân sách cho Bộ Nội An đã được Hạ Viện thông qua. Có mặt tại buổi phỏng vấn của Fox News hôm Chủ Nhật, ông Boehner nói người ngăn chặn đường đi của dự luật chính là các Thượng Nghị sĩ Dân Chủ. Họ là những người gây nguy hiểm cho việc cung cấp ngân sách. Khi được hỏi liệu ông có chuẩn bị để cho ngân sách Bộ Nội An hết hạn không, ông Boehner trả lời có, vì Hạ Viện đã hành động rồi, họ đã làm xong nhiệm vụ rồi.

Thượng nghị sĩ John McCain đảng Cộng Hòa, là người luôn nêu ra các vấn đề an ninh quốc gia tại các buổi phỏng vấn, xuất hiện trong chương trình Meet The Press và nói ông rất quan tâm đến tình hình này. Theo ông, cử tri Mỹ bỏ phiếu cho đảng Cộng Hòa trở thành phe đa số không phải để Hạ Viện đánh nhau với Thượng Viện. Cử tri muốn mọi việc được thực hiện. Họ không muốn ngân sách Bộ Nội An bị cắt giảm. Ông đề nghị hai Viện nên ngồi lại với nhau để giải quyết vấn đề này. (Mai Đức)