08/12/2015 | 0

Chủ tịch Hạ Viện chỉ trích ông Donald Trump

Chủ tịch Hạ Viện chỉ trích ông Donald Trump

Washington, DC. (Reuters) – Chủ Tịch Hạ Viện Paul Ryan chỉ trích mạnh mẽ ông Donald Trump.

Ông tuyên bố gợi ý cấm người Hồi Giáo vào Hoa Kỳ của ứng cử viên tổng thống hàng đầu của đảng Cộng Hòa là một sự sỉ nhục Hiến Pháp và lý tưởng của đảng Cộng Hòa. Sau cuộc họp với đội ngũ lãnh đạo của đảng Cộng Hòa tại Hạ Viện, ông Ryan nói, thông thường ông không bình luận về những gì đang xảy ra trong cuộc bầu cử tổng thống. Nhưng lần này là một trường hợp ngoại lệ. Gợi ý của ông Trump không phải là bảo thủ, không phải là quan điểm của đảng và quan trọng hơn, không phải là lập trường của quốc gia.

Hôm Thứ Hai, ông Trump đề nghị ngăn cấm tất cả người Hồi Giáo vào Hoa Kỳ, chính phủ giám sát các nhà thờ Hồi giáo và những người Hồi Giáo đang sinh sống tại Hoa Kỳ. Đây là phản ứng mạnh mẽ nhất của ứng cử viên tổng thống sau vụ xả súng tại San Bernardino, California. Một số thành viên khác của đảng Cộng Hòa đã kêu gọi đình chỉ kế hoạch nhận 10,000 người tị nạn Syria của Tổng Thống Barack Obama. (Nguyên Trân)