01/02/2016 | 1

Chủ tịch Cuba viếng thăm Pháp

Chủ tịch Cuba viếng thăm Pháp

Paris, Pháp. (Reuters) – Chủ tịch Raul Castro của Cuba đã chính thức viếng thăm nước Pháp với buổi lễ đón tiếp tại mồ chiến sĩ vô danh, dưới chân Khải hoàn môn.

Ông Raul Castro đã được Bộ trưởng Năng lượng Pháp Segolene Royal đón tiếp, bắt đầu chính thức viếng thăm Pháp 3 ngày, mặc dù ông ta đã tới Paris từ ngày Thứ Bảy vừa qua với công việc riêng. Trong lúc quan hệ giữa Hoa Kỳ và Cuba đang cải thiện, Pháp cũng muốn gia tăng quan hệ với Cuba và Tổng thống Francois Hollande đã viếng thăm Cuba trong tháng 5 năm 2015, là nguyên thủ Âu Châu đầu tiên viếng thăm Cuba trong trên nửa thế kỷ.

Pháp là nước cho Cuba vay tiền nhiều nhất. Trong tháng 12 vừa qua, Pháp đã giữ vai trò chính trong việc vận động các nước xóa bỏ 8.5 tỷ mỹ kim tiền nợ cho Cuba. Nhiều nguồn tin ngoại giao cho biết Pháp và Cuba sẽ ký nhiều hiệp ước thương mại và phát triển trong thời gian ông Raul Castro ở Pháp. Ông Raul Castro 84 tuổi đã chính thức thay thế ông Fidel Castro từ năm 2006, là nguyên thủ Cuba đầu tiên viếng thăm Pháp kể từ ngày ông Fidel Castro viếng thăm Pháp năm 1995, dưới thời Tổng thống Francois Mitterrand.

Thương mại giữa Pháp và Cuba hiện chỉ lên được 195 triệu mỹ kim một năm. (Hồng Tú)